Stemmen met uw stempas in één van de 16 stembureaus

Op 4 mei zijn de stempassen in Waddinxveen bezorgd. Heeft u geen stempas ontvangen en woonde u op 9 april wel in Waddinxveen? Vraag dan via www.waddinxveen.nl/verkiezingen met uw DigiD-inlogcode een vervangende stempas aan. Dit kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur. Zonder stempas kunt u niet stemmen!

 

Kunt u niet zelf stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

 1. Geef uw stempas aan een andere kiezer:
 • de kiezer die voor u gaat stemmen, moet zelf ook een stempas van ons hebben ontvangen;
 • zet allebei op de achterkant van uw stempas in een speciaal vakje uw handtekening;
 • geef uw stempas aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen;
 • geef een (kopie van een) identiteitsbewijs van u zelf mee aan degene die voor u gaat stemmen. uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen;
 • de persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem.

 

 1. Vraag een volmachtbewijs bij ons aan waarmee een andere kiezer kan stemmen.
 • vraag uiterlijk maandag 20 mei met uw DigiD-code een volmachtbewijs bij ons aan via www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Natuurlijk mag u het formulier ook per e-mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen;
 • uw gemachtigde krijgt dan van ons een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen;
 • de persoon die voor u gaat stemmen, moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn/haar eigen stem;
 • als het volmachtbewijs wegraakt, krijgt u helaas geen nieuw volmachtbewijs meer.

Wilt u buiten Waddinxveen stemmen?

Vraag dan uiterlijk maandag 20 mei online met uw DigiD-code via www.waddinxveen.nl/verkiezingen een kiezerspas aan. Ook kunt u uiterlijk woensdag 22 mei voor 12.00 uur persoonlijk aan onze balie een kiezerspas aanvragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • met uw kiezerspas kunt u in het hele land uw stem uitbrengen;
 • als u een kiezerspas heeft gekregen, mag u niet meer met uw stempas stemmen;
 • u moet een identiteitsbewijs meenemen als u gaat stemmen.

Vragen?

Mail, chat, WhatsApp of bel dan even met ons of surf naar www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Daar vindt u ook meer informatie over de mogelijkheden om te stemmen.