B&W hebben besloten om ter hoogte van Alpherwetering 32 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te verwijderen.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 27 juli t/m 6 september inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Wilt u het besluit op het gemeentehuis komen inzien? Maak dan een afspraak via 14 0182.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.