B&W heeft besloten de verkeersbesluiten voor laadpalen op de onderstaande locaties te herzien:

  • Land voor Water; Het in te richten parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen wordt verplaatst naar de andere kant van de groenstrook. De nieuwe locatie wordt: Naast Graan voor Visch 61.
  • Meerval; hier wordt per direct ook het tweede vak ingericht als laadvak.

Inzien

De verkeersbesluiten, inclusief situatietekening, kunt u van 22 juni t/m 2 augustus inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) Graan voor Visch(externe link) en Meerval(externe link). Wilt u het besluit op het gemeentehuis komen inzien? Maak dan een afspraak via 14 0182.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.