B&W heeft besloten op de volgende locaties twee parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Eén parkeervak hiervan richten we in als laadvak:

  • Meteorenweg; linksvoor Meteorenweg 2 t/m 34
  • Peppelhorst; ter hoogte van Peppelhorst 6
  • Zijdebij; naast Honingbij 73
  • Hugo Poortmanstraat; naast Renske Boonstraat 101
  • St. Victorstraat; ter hoogte van St. Victorstraat 4

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 1 juni t/m 12 juli inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Wilt u het besluit op het gemeentehuis komen inzien? Maak dan een afspraak via 14 0182.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken