Burgemeester en wethouders hebben besloten twee parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Ernst Casimirlaan, op het terrein naast Koning Willem II-straat 2 en vooralsnog één parkeervak in te richten als laadvak.

Inzage

Het verkeersbesluit en de situatietekening kunt u van 13 april t/m 24 mei inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken.