Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

  • twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen en vooralsnog één parkeervak in te richten als laadvak op de Noordkade, ter hoogte van nummer 157.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 22 december 2021 t/m 1 februari 2022 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Bekijk de publicatie in het Gemeenteblad (externe link)

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken.