B&W hebben besloten tot:

  • instellen maximumsnelheid op 30 km/uur op de Brederolaan, meteen na kruispunt met Jacob Catslaan, vanuit de richting Koningin Wilhelminaplein;
  • instellen maximumsnelheid op 30 km/uur op de Brederolaan, meteen na kruispunt met Bilderdijklaan op portaal bij zebrapad, vanuit de richting Staringlaan.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 21 april tot en met 1 juni 2021 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.