B&W hebben besloten om te hoogte van Hugo Poortmanstraat 41 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 7 september t/m 18 oktober inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Wilt u het besluit op het gemeentehuis komen inzien? Maak dan een afspraak via 14 0182.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.