Burgemeester en wethouders hebben besloten twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen en vooralsnog één parkeervak in te richten als laadvak op de het parkeerterrein naast Meerval 28

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 23 maart tot en met 3 mei 2022 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken.