Direct regelen

Houd uw DigiD bij de hand.  logo DigiD(externe link)

Verhuizing binnen Nederland

Komt u in Waddinxveen wonen of verhuist u binnen Waddinxveen? Geef dan uw verhuizing digitaal door. U hoeft dus niet naar het gemeentehuis te komen. 
Lukt het niet om digitaal uw verhuizing door te geven dan kunt u telefonisch een afspraak maken via 140182.

Als u verhuist naar een andere gemeente, geef dan uw verhuizing door bij de nieuwe gemeente. Dit kan niet in uw oude gemeente!

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit op zijn laatst 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning?

Bij een verhuizing naar een nieuwbouwwoning dient u te wachten met inschrijven tot de woning klaar is.

Verhuist u naar het Gouweplein?

In het centrum Gouweplein geldt voor de straten Tussenzicht, Binnendoor, Gouweplein, Doorsteek, Promenade, Houtstraat en Marktstraat een verbod voor motorvoertuigen. Op maandag  t/m zaterdag gelden venstertijden tussen 07.00 en 11.00 Binnen deze venstertijden mag men vanwege een verhuizing het gebied in met een motorvoertuig. Buiten de venstertijden is er ontheffing nodig. Deze ontheffing kunt u digitaal aanvragen met Eherkenning of DigiD.

Meer informatie >>

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Organisaties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de organisaties(externe link) die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Dat zijn o.a. de volgende organisaties:

 • Belastingdienst
 • Pensioenfondsen
 • Zorgverzekeraars
 • RDW
 • DUO
 • UWV
 • CAK
 • SVB

De gemeente Waddinxveen stelt de hoofdbewoner op de hoogte als iemand zich op zijn adres inschrijft.

Bij een nieuwbouwwoning vragen wij u om te wachten met inschrijven tot de woning klaar is.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing online door aan de nieuwe gemeente. Doe maximaal 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wat heb ik nodig?

Digitaal doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Meer informatie

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Tips

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein