Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Direct regelen

Bel met 14 0182

Wordt u de hoofdbewoner van de woning, dan moet u een huur- of koopcontract meenemen.

Gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u toestemming van de hoofdbewoner nodig bij een eerste inschrijving en/of hervestiging vanuit het buitenland. Hiervoor kunt u de hoofdbewoner het onderstaande formulier laten invullen. Deze moet u meenemen als u zich komt inschrijven.

logo DigiDHoud uw DigiD bij de hand.

Vul direct het toestemmingsformulier in

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie(externe link).
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Heeft u geen toestemming om in Nederland te verblijven en verblijft u niet rechtmatig dan moet u eerst contact opnemen met de IND(externe link).

Wat moet ik doen?

Aangifte moet u persoonlijk aan de balie doen. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Toestemming hoofdbewoner

Toestemming van de hoofdbewoner is nodig bij een eerste inschrijving en/of hervestiging vanuit het buitenland. Bent u zelf de hoofdbewoner, dan moet u een huur- of koopcontract meenemen.

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd(externe link) worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?