Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Nicolaaserf 27: veranderen kozijninrichting door luchtrooster toe te voegen (22-04-2020, zaaknr. 2020068062, publicatie besluit: 24-04-2020).