Het vergulde Hefje wordt toegekend aan personen die bijzondere verdiensten verrichten voor de Waddinxveense samenleving door het werk wat ze gedaan hebben of de presentaties die zij hebben geleverd. Ingeval het vergulde Hefje wordt toegekend, gaat dit gepaard met het overhandigen van een gemeentelijke oorkonde. De oorkonde vermeldt de reden van uitreiking en de naam van de persoon aan wie zij wordt uitgereikt.

Voorwaarden/voorbeelden:

  • personen die een belangrijke rol voor de gemeente Waddinxveen hebben vervuld door hun werkzaamheden;
  • personen die een zeer bijzondere prestatie hebben verricht op sportief, cultureel, wetenschappelijk of enig ander gebied; te denken valt aan het behalen van een Europees- of Wereldkampioenschap, of meerdere malen Nederlands kampioenschap;
  • bekendheid door prestaties in de culturele sfeer of de wetenschapssfeer; hierdoor heeft Waddinxveen bekendheid gekregen en is de persoon een rolmodel voor jongeren in onze samenleving;
  • de Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen draagt vrijwilligers voor die van groot belang zijn voor de Waddinxveense samenleving. Dit als blijk van waardering voor de bijzondere vrijwilligersactiviteiten voor een periode van tenminste 5 jaar.

Het college kent het vergulde Hefje toe.

Op de site van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen vindt u het aanmeldformulier.