Woensdag 8 mei, aanvang 20:00 uur, gemeentehuis

O.a. op de agenda:

 • Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 van de Groene Hart Rekenkamer
 • Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 136, 136a
 • Vaststellen wijzigingsplan “Glasparel wijzigingsgebied 1 en 2”
 • Jaarverslag en samenvatting leer- en kwalificatieplicht schooljaar 2017-2018
 • Evaluatie afvalbeleid
 • Financiële dekking ontwerp en uitvoering Stationsgebied Waddinxveen Noord
 • Investeringskrediet realisatie afvalbrengstation
 • Bestemmingsplan Noordeinde 150a
 • Vaststellen bestemmingsplan Triangel Noordpunt
 • Vaststellen bestemmingsplan Exportweg 50
 • Investeringskrediet Groenplan WSE terrein