Dinsdag 29 oktober 2019, aanvang 19.30 uur, locatie gemeentehuis, openbare hoorzitting:

  • aanvang 20:00 uur: bezwaarschrift tegen een besluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
  • aanvang 20:30 uur: bezwaarschrift tegen een besluit verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een B&B in garage Bloemendaalseweg 27;
  • aanvang 21:00 uur: bezwaarschrift tegen een besluit verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw Heuvelhof 54.

De op de bezwaarschriften betrekking hebbende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij het secretariaat van de commissie.