Waddinxveen is een veilige gemeente. Dat willen we graag zo houden. Om dat te bereiken, werkt de gemeente samen met verschillende private partijen (zoals inwoners, ondernemers, woningcorporaties) en publieke partijen (politie, hulpverleningsinstanties, scholen etc.).

De gemeente is regisseur op het gebied van veiligheid en handhaving. Van de gemeente mag u verwachten dat zij signalen uit de samenleving oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert.

Beleidsplan Veiligheid & Handhaving

Het beleidsplan beschrijft aan de hand van een aantal thema’s speerpunten en doelstellingen op het gebied van veiligheid en handhaving voor een periode van vier jaar. Ook beschrijft het beleidsplan welke partijen bij het beleid betrokken zijn.

Beleidsplan Veiligheid & Handhaving 2019-2022

Uitvoeringsprogramma Veiligheid & Handhaving 2019-2020

Het uitvoeringsprogramma is een verdere uitwerking van het beleidsplan voor de periode 2019-2020. Hierin staat hoe het beleid precies wordt uitgevoerd. In het uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen opgenomen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen die in het beleidsplan zijn vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma Veiligheid & Handhaving 2019-2020