Heeft u een vraag over de (crisis)noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in Waddinxveen? Hieronder staan veelgestelde vragen en antwoorden. Kijk voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang?

Crisisnoodopvang is voor de korte termijn. Meestal 72 uur. Sporthal De Dreef is onze officiële locatie voor crisisnoodopvang in Waddinxveen. Dat betekent dat deze locatie de voorzieningen heeft die nodig zijn om in een crisis noodopvang te bieden. Denk daarbij aan toiletten, douches etc. De Oekraïense vluchtelingen zijn 1,5 week in sporthal De Dreef geweest voor crisisnoodopvang. De noodopvang aan de Noordkade is voor ten minste zes maanden.

Waar worden de Oekraïense vluchtelingen opgevangen?

De Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in de noodopvang Noordkade 64c. Hier is ruimte voor 120 vluchtelingen. Zij kunnen hier in ieder geval 6 maanden blijven wonen.

Is er plek aan de Noordkade voor Oekraïense vluchtelingen die nu niet in Waddinxveen verblijven of nog onderweg zijn?

Oekraïense vluchtelingen die niet in Waddinxveen verblijven of nog onderweg zijn, kunnen op dit moment niet zomaar terecht in de noodopvang aan de Noordkade. Zodra zij zich melden bij de gemeente, neemt de gemeente contact op met het Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De regio kijkt waar er op dat moment plaats is binnen de regio.

Mogen de Oekraïense vluchtelingen zelfstandig naar buiten?

Ja, de vluchtelingen kunnen gaan waar zij heen willen.

Is er beveiliging aanwezig bij Noordkade 64C?

Ja, er is beveiliging aanwezig.
 

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen kunnen er in Waddinxveen worden opgevangen?

Elke veiligheidsregio moet 2000 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Waddinxveen heeft ongeveer 120 plaatsen beschikbaar. Die worden nu door de veiligheidsregio gebruikt. 

Klopt het dat de gemeente het pand van Hotel De Unie heeft aangeschaft?

Ja, dat klopt. De gemeente gaat dit pand klaarmaken voor noodopvang op de lange termijn. Het opknappen van het pand kost tijd. Verwarming, ventilatie en keuken ontbreken, waardoor opvang op de korte termijn niet kan. De stijgers die er op dit moment staan, zijn bedoeld om lekkages te verhelpen en het pand dicht te maken. Mocht op de lange termijn noodopvang niet meer nodig zijn, dan is het de bedoeling om op deze plek in te zetten op betaalbare woningen.

Gaan deze Oekraïense vluchtelingen uiteindelijk ook naar Hotel de Unie?

Daar is op dit moment nog geen sprake van. Hotel de Unie zal eerst helemaal moeten worden opgeknapt. Als dat klaar is dan kunnen daar uiteindelijk ook vluchtelingen worden opgevangen.

Hoe kan het dat er voor Oekraïense vluchtelingen zo snel een plek is en eigen inwoners soms lang op een woning moeten wachten?

Wij kunnen ons deze vraag voorstellen. Toch zijn dit twee verschillende situaties. Wat de Oekraïense vluchtelingen krijgen, is noodopvang: een slaapkamer voor het gezin, gezamenlijke woonkamers en een gezamenlijke keuken voor alle vluchtelingen. Dat is niet te vergelijken met een normale zelfstandige woning met een eigen keuken en verschillende slaapkamers. Ook is de noodopvang tijdelijk.

Ondertussen worden er in Triangel woningen gebouwd en zijn we als gemeente hard bezig om in de toekomst de wijk aan de Noordkade en het Sleutelkwartier te ontwikkelen met nieuwe woningen.

Hoe komt het dat zoveel Oekraïense vluchtelingen juist in Waddinxveen worden opgevangen?

Een aantal Waddinxveners heeft al jaren een band met het dorp Reya (vlakbij Zhitomir) in Oekraïne. Na de bombardering van het dorp sloegen deze inwoners op de vlucht en zochten contact met hun kennissen in Waddinxveen. Die hebben de gemeente Waddinxveen begin maart 2022 om hulp gevraagd, waarna de gemeente besloot sporthal De Dreef in te richten als crisisnoodopvanglocatie om de Oekraïners een veilig onderkomen te bieden.

Op 15 maart zijn zij naar de noodopvang aan de Noordkade 64c verhuisd. Omdat Waddinxveen de crisisnoodopvang en de noodopvang zo snel geregeld had, heeft de veiligheidsregio later meer vluchtelingen naar deze noodopvang laten komen.

Mogen Oekraïense vluchtelingen hier werken?

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen hier onder bepaalde voorwaarden in loondienst werken. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning(externe link) nodig maar moet wel een melding doen bij UWV(externe link). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) kunt u de exacte bedragen terugvinden.

Moeten de Oekraïense vluchtelingen hier asiel aanvragen?

Dat hoeft niet. Kijk voor meer informatie op de website(externe link) van de Rijksoverheid(externe link).

Moet een Oekraïense vluchteling zich registreren?

Wij adviseren Oekraïense vluchtelingen zich te laten registreren bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort, geboorteakte of verblijfspapieren. Bel met 140182 om hier een afspraak voor te maken. Na registratie krijgen zij een BSN-nummer. 

Door zich te registreren in de Basis Registratie Personen (BRP), hebben Oekraïense vluchtelingen recht op bepaalde voorzieningen in Nederland, zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs.

Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RIVG) staat meer informatie over de inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen (BRP)(externe link) en hoe gemeenten daarmee om kunnen gaan. 

Woont u in Waddinxveen en vangt u op dit moment thuis vluchtelingen op uit Oekraïne?

Dan komt de gemeente Waddinxveen graag met u in contact. We vragen u om deze vluchtelingen te registreren bij de gemeente Waddinxveen. Om de Oekraïners goed van dienst te kunnen zijn tijdens hun periode in Nederland, hebben we als gemeente hun contact- en verblijfgegevens nodig.

Na registratie krijgen zij een BSN-nummer en kunnen wij als gemeente aan de slag met zaken als onderwijs en financiën voor de vluchtelingen. Bel met de gemeente Waddinxveen via 14 0182 om een afspraak te maken. Op onze website vindt u de tijden waarop u kunt bellen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Kan ik Oekraïense vluchtelingen in huis nemen?

Ja, dat kan. Wilt u dit melden bij www.meerinwaddinxveen.nl(externe link) (plaatselijk) en www.takecarebnb.org(externe link) (landelijk)? Zij coördineren deze opvang.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.(externe link)

Biedt de gemeente ook opvang voor Oekraïense vluchtelingen die eerst bij inwoners worden opgevangen?

Als de vluchtelingen die u thuis opvangt niet langer bij u kunnen blijven dan kunnen we via de veiligheidsregio zoeken naar een plek in de noodopvang. Wij kunnen niet garanderen dat dit in Waddinxveen is.

Mail hiervoor naar gemeente@waddinxveen.nl. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.

Gaat de gemeente inwoners ondersteunen die thuis vluchtelingen opvangen?

Nee, dat gaan we op dit moment niet doen. De reden is dat we als Waddinxveen al meer vluchtelingen opvangen dan van ons gevraagd wordt. Dat doen we graag, maar we merken dat we hier onze handen meer dan vol aan hebben. Daarom richten we ons vooral op de opvang aan de Noordkade en de toekomstige opvang in het pand van Hotel De Unie. Als er later nog particuliere opvang nodig is dan laten we dat weten.

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

We zien een overvloed aan mensen die willen helpen. U kunt zich niet meer aanmelden bij Stichting Vrijwilligerswerk om te helpen. Het schema is vol, er zijn voldoende mensen beschikbaar.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen, zowel binnen als buiten Waddinxveen, willen mee helpen. Dank u wel! 

U kunt wel naar de website gaan zoals www.takecarebnb.org(externe link) (landelijk) en www.meerinwaddinxveen.nl(externe link) (plaatselijk). Misschien kunt u daar uw aanbod melden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe kan ik de Oekraïense vluchtelingen helpen bij hun dagbesteding?

Allerlei organisaties verzorgen op dit moment dagactiviteiten voor vluchtelingen. We bekijken telkens met de vluchtelingen aan welke activiteiten behoefte is. Ook het onderwijs is betrokken om kinderen een dagstructuur te geven. Dat betekent dat we op dit moment meer dan genoeg aanbod hebben.

Op welke manier kan ik de Oekraïense vluchtelingen helpen of hen iets geven?

We merken dat er heel veel mensen zijn die willen helpen. Op dit moment hebben we genoeg hulp en spullen. Als we op zoek zijn naar specifieke hulp en/of spullen, dan zetten wij die vraag uit in ons netwerk en laten we het weten op onze sociale media.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat kan ik doen met geld dat ik opgehaald heb met een (sponsor)actie voor de Oekraïense vluchtelingen?

Wat mooi dat u een actie georganiseerd heeft. Op de website www.meerinwaddinxveen.nl/oekraine(externe link) vindt u meerdere manieren om te helpen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via hulp@meerinwaddinxveen.nl