B&W hebben op 2 juni 2020 het ontwerpwijzigingsplan ‘Nooitgedacht, kavel 1, Onderweg 10’ ongewijzigd vastgesteld. Met dit plan wordt 1 vrijstaande woning mogelijk gemaakt.

Bekijk het bestemmingsplan(externe link)

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 11 juni 2020 t/m 22 juli 2020 via:

  • www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen;
  • www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.WPonderweg10-0401);
  • telefoonnummer 140182 en vragen naar de heer Fenger.

Hoe kunt u beroep instellen?

  • U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:
  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen. 

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 23 juli 2020 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking op 23 juli 2020. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 23 juli 2020? Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.