Op 21 december 2021 heeft het college het uitwerkingsplan ‘Parkzicht Fase 3’ vastgesteld. Het uitwerkingsplan Parkzicht Fase 3 maakt de bouw van 6 vrijstaande woningen aan de Tweede Bloksweg en 20 rijwoningen of twee-onder-één kap woningen aan de Parklaan mogelijk. Dit uitwerkingsplan is nodig om de bouw van de 26 woningen planologisch mogelijk te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Helaas bleek het definitieve besluit hogere waarden te ontbreken. Om te voldoen aan het hogere waarden beleid moet het uitwerkingsplan Parkzicht Fase 3 opnieuw worden vastgesteld. Het college heeft het uitwerkingsplan op 25 januari 2022 vastgesteld. Omdat het uitwerkingsplan opnieuw moest worden vastgesteld is ook de periode van inzage opgeschoven.

 

Wilt u het vastgestelde uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan van 2 februari 2022 tot en met 16 maart 2022:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van B&W op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen. 

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 17 maart 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 17 maart 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 17 maart 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.