Het college van B&W heeft 21 juni 2022 de geluidsbelastingkaarten voor Waddinxveen vastgesteld. De geluidsbelastingkaarten beschrijven de geluidssituatie voor de geluidsbronnen weg, spoor en industrie van 2021. Omdat 2021 een coronajaar was, is van Rijkswege aangegeven dat peiljaar 2019 als alternatief jaar gebruikt wordt.

Inzien

De nieuwe kaarten zijn voor iedereen beschikbaar via www.odmh.nl(externe link). De kaarten zijn de komende vijf jaar beschikbaar. 

Actieplan Geluid

De geluidsbelastingkaarten zijn een feitelijke weergave van de geluidssituatie. De acties om te hoge geluidsbelastingen door wegverkeer op gemeentelijke wegen en industrieterreinen te verminderen, komen in het Actieplan Geluid te staan. De nu vastgestelde kaarten vormen daar de basis voor. Dit actieplan komt in de plaats van het huidige Actieplan 2018-2023.

De vaststelling van de geluidsbelastingkaarten is een gevolg van de invoering van de EU-Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG). Tegen de vaststelling van de kaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het ontwerp van het Actieplan Geluid wordt gepubliceerd. Iedereen kan over dit actieplan een zienswijze inbrengen.