De gemeente heeft voor de verordening Sociaal Domein “Samenredzaam” de volgende regels opgesteld:

Deze regels zorgen voor een duidelijke uitvoering van de verordening en zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl(externe link)