B&W heeft op 17 december 2019 aanvullende regels vastgesteld voor de lokale uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Hiermee wordt de dagelijkse praktijk rond aangifte van verhuizing en adresonderzoek beter geregeld. Inwoners krijgen zo meer inzicht in hun rechten en plichten. De volgende beleidsregels zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl en treden in werking op de dag na publicatie: