Voor de woonkavels aan de Tweede Bloksweg is destijds het uitwerkingsplan Triangel Linten I vastgesteld (2012). Het stedenbouwkundig plan Triangel vormt de grondslag voor dit uitwerkingsplan. Een deel van de kwaliteit die hierin is opgenomen kan niet worden vastgelegd in een uitwerkingsplan. In een uitwerkingsplan kunnen alleen regels gesteld worden over het gebruik en de bouw (locatie, bouwvlak, hoogte e.d.). De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik wordt geregeld met dit addendum. Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van de deelplannen. Om de kwaliteit te garanderen is een addendum op de welstandsnota opgesteld. De gemeenteraad heeft het addendum op de welstandsnota en kavelpaspoorten op 23 februari vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde addendum bekijken?

Dat kan van 10 maart 2022 t/m 20 april 2022.

Plan bekijken(externe link)

U kunt ook contact opnemen met de heer Verkaik via telefoonnummer 14 0182. Het addendum kunt u inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

U kunt geen bezwaar of beroep indienen op het addendum. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 21 april 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de inzagetermijn van zes weken.