Op 23 februari 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening Sociaal Domein “Samenredzaam” 2022 vastgesteld. Deze verordening en tarievenlijst is een aangepaste versie van de verordening uit 2020. In deze verordening staan de regels voor het sociaal domein. Deze regels gaan over werken en participeren, uitkeringen, schuldhulpverlening, inburgeren, gezond en veilig opgroeien, vervoer naar school en wonen in een veilige en gezonde omgeving. In het sociaal domein wordt met partners samengewerkt om de inwoner verder te helpen. De verordening kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.nl.

Bekijk de verordening(externe link)