Met tussen haakjes de datum van verzending

  • Noordeinde 15: vervangen van bestaande schuur/berging (18-12-2020, zaaknr. 2020267982, datum besluit: 22-12-2020);

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.