De gemeente Waddinxveen bouwt een nieuw afvalbrengstation op bedrijventerrein Coenecoop

Het nieuwe afvalbrengstation komt op het terrein achter de gemeentewerf op Coenecoop 53. Het afvalbrengstation aan de Zuidelijke Rondweg is verouderd. Ook staat het op een plek waar in de toekomst huizen worden gebouwd. Daarom wordt dit het afvalbrengstation gesloopt.

Van afvalbrengstation naar Grondstoffenplein

Door afval goed te scheiden blijven belangrijke grondstoffen over voor nieuwe producten. Daarom heet het afvalbrengstation voortaan Grondstoffenplein.

De bouw start begin januari 2021

Er is een vergunning afgegeven voor de bouw. De aannemer Bouwbedrijf Dura Vermeer bouwt het nieuwe Grondstoffenplein. De bouw start begin januari 2021 en is in het najaar van 2021 klaar.

Bel of mail gerust bij vragen

We zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0182.

Op deze foto staat het nieuwe ontwerp van het Grondstoffenplein