Het uitvoeringsprogramma is een verdere uitwerking van het beleidsplan voor de periode 2019-2020. Hierin staat hoe het beleid wordt uitgevoerd. In het uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen opgenomen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen die in het beleidsplan zijn vastgesteld.

Bekijk het uitvoeringsprogramma

Bekijk het beleidsplan(externe link)