Update 30 september 2022

De werkzaamheden die op 3 oktober zouden starten aan het geluidsscherm van de provincie langs de N451 zijn uitgesteld.

Nieuwsbericht van 7 september 2022

Op 12 september start de gemeente met de bouw van het geluidscherm langs de A12. De bouw is voor de kerst afgerond. De provincie Zuid-Holland start 3 oktober met de bouw van het geluidscherm langs de N451. Deze werkzaamheden zijn rond 15 november klaar.

Werkzaamheden langs de A12

Tijdens de werkzaamheden langs de A12 is deze weg normaal open. Het geluidscherm heeft een lengte van 600 meter en wordt ongeveer 2,5 meter hoog. Het bestaat uit 500 meter staal en 100 meter glas. Het gedeelte met glas is dat gedeelte dat het dichtste bij Park Triangel staat. Op termijn is het geluidscherm aan een kant begroeid met klimop, de kant van Park Triangel. Wij verwachten voor bewoners geen hinder.

Werkzaamheden langs de N451 

Tussen 3 oktober en 15 november werkt Boskalis in opdracht van de provincie aan de bouw van een nieuw geluidscherm langs de N451. Dit scherm wordt 200 meter lang en 3,5 meter hoog en bestaat voor een groot gedeelte uit doorzichtige panelen. 

Tijdens de bouw kan het verkeer op de N451 (parallel aan de A12) de hele bouwperiode gewoon doorgaan. Wel wordt één rijstrook afgesloten, dit kan mogelijk minimale vertraging geven. Het fietspad, het Moerkapellepad, blijft ook open. De werkzaamheden vinden op werkdagen overdag plaats. Dit kan misschien geluidsoverlast geven. 

Het fluisterasfalt brengen we aan na de herinrichting van de Zuidelijke Rondweg

Eind 2023 werken we aan het eerste deel ter hoogte van deelplan Parkweide. De planning van het asfalteren van het tweede deel is nog niet bekend. Dit hangt af van hoe de bouw van de woningen gaat.

De maatregelen zijn om het geluid van het verkeer te verminderen

Voor woonwijk Park Triangel werken de provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen hierin samen. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidsschermen langs de N451 en A12 en het aanbrengen van fluisterasfalt op de Zuidelijke Rondweg. Hierdoor verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de leefomgeving van de bewoners van woonwijk Park Triangel. Deze maatregelen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie over dit project leest u op www.waddinxveen.nl/geluidsschermen-triangel.