Vereniging Eigen Huis publiceerde op vrijdag 21 februari 2020 een nieuwsbericht over de woonlasten per gemeente voor 2020. De woonlasten bestaan uit de OZB (onroerendezaakbelasting), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de gemaakte vergelijking stond Waddinxveen in de top 5 van gemeenten in Zuid-Holland waar de woonlasten het sterkst stijgen. Deze informatie klopt niet. Vereniging Eigen Huis heeft de berekening gemaakt met de voorlopige tarieven OZB. Die waren hoger dan de definitieve tarieven. De woonlasten in Waddinxveen stijgen dit jaar met 9,7%. Daarmee staan we op de 11e plek in de provincie. Vereniging Eigen Huis heeft dit op hun website aangepast(externe link).

Inflatiecorrectie OZB 1,5%

De OZB in Waddinxveen stijgt dit jaar met 1,5%. Dit is de inflatiecorrectie. In de raadsvergadering van 11 december 2019 stelde de gemeenteraad het voorlopige OZB-tarief vast op 0,1446%. Op 22 januari 2020 stelde de raad het definitieve tarief vast, namelijk 0,1204%. Vereniging Eigen Huis gebruikte het voorlopige tarief bij de berekeningen. De woonlasten in Waddinxveen leken daardoor sterker te stijgen dan in werkelijkheid het geval is. Volgens Vereniging Eigen Huis staat Waddinxveen nu op de 37e plek in de provincie als het gaat om de stijging van OZB.

Flinke stijging vaste gedeelte afvalstoffenheffing 

De totale woonlasten in Waddinxveen stijgen dit jaar met 9,7%. De stijging komt voor een groot deel door de verhoging van het vaste gedeelte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing gaat met 26,9% omhoog vergeleken met vorig jaar. Dit komt door de sterk gestegen prijzen voor het verwerken van afval. En door stijging van de verbrandingsbelasting. Het variabele gedeelte voor het aanbieden van restafval verhogen we niet. Lees de hele uitleg over de stijging van de afvalstoffenheffing in Waddinxveen.

Rioolheffing blijft gelijk

De rioolheffing stijgt dit jaar niet in Waddinxveen.