B&W hebben besloten tot het realiseren van 2 algemene gehandicapten-parkeerplaatsen op de Beukenhof, nabij de ingang van het gemeentehuis. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 23 oktober t/m 3 december 2019.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.