De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 19 april 2022 Trudy Veninga aangesteld als formateur. Zij is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. 

Trudy Veninga gaat in opdracht van de raad het proces van coalitiebesprekingen en collegevorming met PCW, CDA en VVD begeleiden. Dat is het resultaat van het debat van de gemeenteraad over het eindverslag van informateur Herman Timmermans. Zijn aanbevelingen zijn door de gemeenteraad overgenomen. Trudy Veninga start met kennismakingsgesprekken met vertegenwoordigers van deze drie partijen. Daarna zal ze met de drie partijen gezamenlijk om tafel gaan.

Trudy Veninga: “Ik ben vereerd met deze opdracht. Waddinxveen is een groeiende gemeente. Zij zoekt een stabiel gemeentebestuur dat die groei kan begeleiden. Met deze opdracht van de informateur ga ik aan de slag om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen coalitieakkoord en een passend college.”

Trudy Veninga, formateur gemeente Waddinxveen