De gemeenteraad van Waddinxveen heeft de Transitievisie Warmte Waddinxveen op 13 oktober 2021 vastgesteld.  

Bekijk de Transitievisie Warmte Waddinxveen(externe link)

De Transitievisie Warmte Waddinxveen schetst de stappen naar een aardgasvrij Waddinxveen in 2050. Er staat in beschreven: 

  • de meest waarschijnlijke oplossingsrichtingen voor alle buurten in 2050; 
  • een realistisch tijdspad waarop Waddinxveense buurten van het aardgas gaan; 
  • voor de buurten waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn de geschikte alternatieve energie infrastructuren beschreven.

Op www.waddinxveen.nl/tvw vindt u meer algemene informatie over de Transitievisie Warmte Waddinxveen. Op www.waddinxveen.nl/samenvattingtvw is de samenvatting voor inwoners te vinden. 

Meer informatie

Meer informatie kunt u opvragen via het telefoonnummer 14 0182 of per e-mail via duurzaamheid@waddinxveen.nl.