Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking (motorisch of visueel). Dit betekent dat de stembureaus voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar zijn. En dat deze kiezers in deze stembureaus de mogelijkheid hebben zelfstandig te stemmen.

Kiezers met een lichamelijke beperking

Heeft u een lichamelijke beperking (motorisch of visueel) en wilt u in een stembureau stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan kunt u hulp krijgen in het stembureau.

Zelf hulp meenemen

Door het coronavirus heeft het de voorkeur dat u zelf iemand uit uw huishouden meeneemt naar het stemlokaal. Die persoon kan u hulp geven zonder dat u 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.

Hulp vragen aan lid stembureau

Is het niet mogelijk om zelf iemand mee te nemen, dan kunt u in het stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de gezondheidscheck.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, zal een stembureaulid u helpen. Deze persoon zal u vragen om een medisch mondneusmasker op te zetten. Hij of zij draagt zelf ook zo’n masker en wegwerphandschoenen. Het is namelijk niet mogelijk om bij het geven van hulp altijd 1,5 meter afstand te houden.

Geen hulp mogelijk bij negatieve gezondheidscheck

Heeft u één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ beantwoord? Dan kan het stembureaulid u geen hulp bieden vanwege het risico op besmetting.

U kunt wel, nadat u het stembureau heeft verlaten, een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen (met een zogeheten onderhandse volmacht). Daarbij heeft u een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Heeft u een visuele beperking?

Deze video legt uit hoe u bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 uw stem kunt uitbrengen.

Stemmen met een visuele beperking

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2021/03/01/stemmen-met-een-visuele-beperking https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2021/03/01/stemmen-met-een-visuele-beperking

 

In alle stembureaus hoort in elk geval 1 leesloep aanwezig te zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook moet de verlichting in het stemhokje op orde zijn. Sommige gemeenten hebben een speciale mal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking.

Hoe werkt stemmen met een stemmal?

 

Analfabeten en kiezers die de Nederlandse taal niet machtig zijn

Kiezers die analfabeet zijn en kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, mogen geen hulp krijgen bij het stemmen. Zij mogen buiten het stemhokje wel uitleg krijgen hoe het stembiljet werkt. Maar zij mogen geen hulp krijgen in het stemhokje.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mogen zij buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

Onder curatele gestelde kiezers

Kiezers met een wettelijke vertegenwoordiger (een mentor, bewindvoerder of curator) mogen zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is.

Alleen de kiezer zelf mag iemand machtigen om iemand anders te laten stemmen . Dit geldt ook als de kiezer onder curatele staat. Het initiatief daartoe moet van de kiezer zelf komen.

Kiezers die niet in staat zijn om een handtekening te zetten

Kan een kiezer geen handtekening zetten (op het identiteitsdocument staat "niet in staat tot tekenen")? Dan kan hij of zij iemand machtigen om voor hem of haar te  stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

De schriftelijke of de onderhandse volmacht is dan door deze kiezers niet ondertekend. De gemeente of het stembureau controleert in deze gevallen of de opmerking "niet in staat tot tekenen" ook in het identiteitsdocument staat. Als dit niet zo is, is de volmachtstem niet mogelijk.