Veel mensen hebben het als gevolg van de coronamaatregelen financieel moeilijk. Door de maatregelen verdwijnen banen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijke doen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Hierdoor kan het lastig zijn om de woonkosten te blijven betalen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor deze huishoudens.

Wat is de TONK?

Dit is geld van de gemeente voor personen die te weinig inkomen hebben door de coronamaatregelen en problemen heeft met het betalen van woonkosten. Het gaat om huur, hypotheek, de kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten voor uw woning en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is bijzondere bijstand en valt onder de Participatiewet.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U komt in aanmerking voor deze uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U had in januari 2021 veel minder inkomen dan anders.
  • Het lage inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen stijgt de komende maanden niet.
  • U heeft op dit moment minder dan het bedrag "vrij te laten vermogen Participatiewet. Het gaat hier om contant geld, geld op uw (spaar)rekening van uzelf, uw partner en kind(eren). Ook telt mee de waarde van zaken die op korte termijn in geld om te zetten is zoals beleggingen of bitcoins. Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.

TONK is de laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering? Zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u samen met deze regeling nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u TONK-uitkering aanvragen.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK deze uitkering aanvullen.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten;
  • uw inkomen op dit moment;
  • medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met uw draagkracht.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U ontvangt de TONK-uitkering over januari 2021 t/m juni 2021 voor maximaal 6 maanden als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?

Wilt u de TONK-uitkering aanvragen? Neem dan contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 140182.