Veel mensen hebben het als gevolg van de coronamaatregelen financieel moeilijk. Door de maatregelen verdwijnen banen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijk doen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Hierdoor kan het lastig zijn om de woonkosten te blijven betalen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor deze mensen.

Wat is de TONK?

Dit is geld van de gemeente voor personen die te weinig inkomen hebben door de coronamaatregelen en problemen hebben met het betalen van woonkosten. Het gaat om huur, hypotheek, de kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten voor uw woning en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is bijzondere bijstand en valt onder de Participatiewet.

TONK 1ste en 2e kwartaal 2021

 Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U komt in aanmerking voor deze uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U had in 2021 25% minder inkomen dan in januari 2020. Dit bekijken we per maand.
 • Het lage inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen stijgt de komende maanden waarschijnlijk niet.
 • U heeft op dit moment minder dan het bedrag "vrij te laten vermogen'' Participatiewet. Het gaat hier om contant geld, geld op uw (spaar)rekening van uzelf, uw partner en kind(eren). Ook telt mee de waarde van zaken die op korte termijn in geld om te zetten is zoals beleggingen of bitcoins. Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.

Vermogensgrens

GezinssituatieVermogensgrens
Alleenstaand€ 6.295,-
Alleenstaande ouder€ 12.590,-
Gehuwd/samenwonend€ 12.590,-

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar telt mee als vermogen.

TONK is de laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering? Zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u samen met deze regeling nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u TONK-uitkering aanvragen.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK deze uitkering aanvullen.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met uw draagkracht.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U ontvangt de TONK-uitkering over januari 2021 t/m juni 2021, dus voor maximaal 6 maanden als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?

Wilt u de TONK-uitkering aanvragen? Neem dan contact op met Wadwijzer(externe link) via telefoonnummer 140182. 

Heeft u kinderen?

Alle kinderen moeten 100% mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. Want nu meedoen, is straks meetellen.

Helaas kan het voorkomen dat u door de coronamaatregelen (tijdelijk) minder kunt besteden. Is het lastig om de ouderbijdrage, de schoolreis, een fiets, een laptop voor op school of een verjaardagstraktatie te betalen? Sam& of Leergeld Waddinxveen springt bij.

Doe een aanvraag(externe link)

Wilt u dat uw kinderen blijven voetballen, hockeyen of naar scouting gaan, net als hun vriendjes en vriendinnetjes? Of is het lastig om de muziekles te betalen? Neem voor de contributies voor sport en cultuur contact op met de gemeente en doe een aanvraag.

Bijdrage maatschappelijke activiteiten

SAM& voor alle kinderen

TONK 3e kwartaal 2021

Veel mensen hebben het als gevolg van de coronamaatregelen financieel moeilijk. Door de maatregelen verdwijnen banen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijk doen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Hierdoor kan het lastig zijn om de woonkosten te blijven betalen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor deze mensen.

Er was al een TONK-regeling voor de eerste helft van 2021. Nu is bekend dat de TONK verlengd wordt voor het derde kwartaal van 2021. Wel hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd.

Bij aanvragen voor het derde kwartaal 2021 gaan wij ervan uit dat u altijd € 430,00 aan woonlasten zelf kunt betalen. Dit is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Wat is de TONK?

Dit is geld van de gemeente voor personen die te weinig inkomen hebben door de coronamaatregelen en problemen hebben met het betalen van woonkosten. Het gaat om huur, hypotheek, de kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten voor uw woning en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is bijzondere bijstand en valt onder de Participatiewet.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U komt in aanmerking voor deze uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U had in 2021 25% minder inkomen dan in januari 2020. Dit bekijken we per maand.
 • Het lage inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen stijgt de komende maanden waarschijnlijk niet.

U heeft nu minder dan het bedrag "vrij te laten vermogen'' Participatiewet. Het gaat hier om contant geld, geld op uw (spaar)rekening van uzelf, uw partner en kind(eren). Ook telt mee de waarde van zaken die op korte termijn in geld om te zetten is zoals beleggingen of bitcoins. Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.

Vermogensgrens

GezinssituatieVermogensgrens
Alleenstaand€ 6.295,-
Alleenstaande ouder€ 12.590,-
Gehuwd/samenwonend€ 12.590,-

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar telt mee als vermogen.

TONK is de laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering? Zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u samen met deze regeling nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u TONK-uitkering aanvragen.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK deze uitkering aanvullen.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • medebewoners met wie u de woonkosten kunt delen;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met uw draagkracht.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de regeling over de eerste helft van 2021 aanvragen tot en met 31 juli 2021. U ontvangt dan de TONK-uitkering maximaal over de periode januari tot en met juni 2021. Dus voor maximaal 6 maanden.

De regeling over het derde kwartaal heeft betrekking op de periode juli 2021 t/m september 2021, dus voor maximaal 3 maanden.

Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?

Wilt u de TONK-uitkering aanvragen? Neem dan contact op met Wadwijzer(externe link) via telefoonnummer 140182. 

 Heeft u kinderen?

Alle kinderen moeten 100% mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. Want nu meedoen, is straks meetellen.

Helaas kan het voorkomen dat u door de coronamaatregelen (tijdelijk) minder kunt besteden. Is het lastig om de ouderbijdrage, de schoolreis, een fiets, een laptop voor op school of een verjaardagstraktatie te betalen? Sam& of Leergeld Waddinxveen springt bij.

Doe een aanvraag(externe link)

Wilt u dat uw kinderen blijven voetballen, hockeyen of naar scouting gaan, net als hun vriendjes en vriendinnetjes? Of is het lastig om de muziekles te betalen? Neem voor de contributies voor sport en cultuur contact op met de gemeente en doe een aanvraag.

Bijdrage maatschappelijke activiteiten

SAM& voor alle kinderen