Met het volgen van de raadsvergadering op 24 maart is de cursus Politiek Actief afgerond. Inwoners konden voor de tweede keer meedoen aan de gratis cursus, georganiseerd door Prodemos en gemeente Waddinxveen. Raadsleden vertelden over hun motivatie en raadswerk. De deelnemers hebben een duidelijke uitleg gekregen over de rol en instrumenten (zoals moties en toezeggingen) van de gemeenteraad. Ook deden ze mee aan een interactieve debat training. 

Door de huidige COVID-19 maatregelen was de cursus digitaal te volgen. In het begin was dit wennen voor de deelnemers en cursusleider, maar met geduld en een flexibele instelling van iedereen is de cursus goed afgesloten.

Grote belangstelling

Na het eerste bericht in de krant en een oproep via de wijkplatforms over deze cursus, stroomden de aanmeldingen binnen. Helaas is een aantal mensen op een wachtlijst gezet. Er zijn dus veel inwoners die meer willen weten over het gemeentebestuur en de gemeentelijke politiek.

Heeft u interesse in de lokale politiek?

De cursus was bedoeld voor iedereen die meer over het raadswerk wilde weten en misschien interesse heeft om politiek actief te worden. Na de vorige cursus in 2017 zijn twee deelnemers tot de raad toegetreden. Wilt u meer weten over de raad? U kunt de commissie- en raadsvergaderingen live volgen via https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/(externe link) In de kalender klikt u op een vergadering, waar u de agenda met vergaderstukken voor de avond vindt. Onder ‘documenten’ komt u bij de moties en besluitenlijst van de raad. Voor vragen en meer informatie over de raad kunt u mailen naar: griffie@waddinxveen.nl of bellen met de griffie via 140182.