Voor het houden van een terras is een vergunning nodig. Een terras maakt onderdeel uit van een exploitatievergunning. U kunt dus niet afzonderlijk een terrasvergunning aanvragen. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

Voor het hebben van een uitstalling voor commerciële doeleinden bij winkels en bedrijven legt de gemeente een aanslag precariobelasting op.

Wat moet ik doen?

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw horecabedrijf
  • de maten van uw terras (met tekening)

Meer informatie

De gemeente controleert eenmaal per kwartaal de uitstallingen voor commerciële doelstellingen bij winkels en bedrijven. Dit wordt ook fotografisch vastgelegd.
Winkels en bedrijven die een uitstalling hebben voor het aanbieden van hun koopwaar, ontvangen daarvoor van de gemeente een aanslag precariobelasting.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?