Personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, kunnen jaarlijks een bedrag van € 161,00 (in 2021) en € 164,00 (in 2022) aanvragen voor kosten. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% is van de voor de bijstandsnorm die voor u geldt.

Daarnaast kijkt de gemeente ook naar de volgende zaken:

  • ontvangt u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van het UWV (WIA, WAO, WAZ of Wajong);
  • heeft u hulp-op-maat van de Wmo;
  • heeft u een indicatie van het CIZ die langer dan zes maanden geldig is;
  • heeft u een verklaring van een onafhankelijk indicatie-orgaan, waaruit blijkt dat de inwoner een chronische ziekte of beperking heeft. 

Tegemoetkoming aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? Bekijk dan de inkomensgrens en vermogensgrens op de pagina Minimaregelingen