Personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, kunnen jaarlijks een bedrag van € 161,00 aanvragen voor kosten. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% is van de voor de bijstandsnorm die voor u geldt.

Daarnaast kijkt de gemeente ook naar de volgende zaken:

  • ontvangt u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van het UWV (WIA, WAO, WAZ of Wajong);
  • heeft u hulp-op-maat van de Wmo;
  • heeft u een indicatie van het CIZ die langer dan zes maanden geldig is;
  • heeft u een verklaring van een onafhankelijk indicatie-orgaan, waaruit blijkt dat de inwoner een chronische ziekte of beperking heeft. 

Tegemoetkoming aanvragen

Inkomstenoverzicht januari 2021

 

Personen onder de 65 jaar

Alleenstaand of alleenstaande ouder

     € 1.332,20

Gehuwd of samenwonend: beiden jonger dan 65 jaar

     € 1.903,15

 

Personen boven 65 jaar

Alleenstaand of alleenstaande ouder

    €  1.477,00

Gehuwd of samenwonend                  

    €  2.009,35

De nettobedragen zijn gebaseerd op de inkomensnormen van 1 januari 2021 en zijn exclusief vakantietoeslag.

Als u onder de Kostendelersnorm valt (twee of meer meerderjarige personen wonend op hetzelfde adres), gelden er andere bedragen.

Vermogensgrens (geldt per 1 januari 2021)

Uw vermogen, waar onder ook uw vermogen in de vorm van een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie

    Vermogensgrens

Alleenstaand

€   6.295,00

Alleenstaande ouder

€ 12.590,00

Gehuwd/samenwonend

€ 12.590,00

Let op: ook het tegoed op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

Ook geldt dat de vermogensgrens kan worden verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als iemand niet of onvoldoende verzekerd is voor begrafeniskosten. Dit bedrag dient op een aparte rekening te staan, waarop alleen gestort kan worden.