Toelichting subsidieregister

Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Waddinxveen in 2020 zijn/worden verstrekt. In het register staan de volgende gegevens:

  • Naam Subsidieaanvrager
  • Omschrijving activiteit
  • Aangevraagd subsidiebedrag
  • Verleend subsidiebedrag

De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidie. De belangrijkste eisen zijn dat er een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording wordt overlegd over het subsidiebedrag dat de aanvrager heeft gekregen. Verantwoording over de subsidie houdt in dat de aanvrager aangeeft of het doel is bereikt en de activiteiten zijn uitgevoerd en dat rekeningen aan de gemeente worden overlegd. Op basis van deze verantwoording worden de verleende subsidies definitief vastgesteld. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidies. Omdat op het moment van publiceren nog geen subsidies zijn vastgesteld, worden in dit register alleen de verleende bedragen vermeld. Bij verleende subsidie t/m € 5.000,- is de verantwoording eenvoudig; deze subsidie wordt bij de verlening tegelijkertijd definitief vastgesteld.