Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 4 subsidieregelingen vastgesteld:

Het college heeft deze subsidieregelingen vastgesteld, zodat duidelijker is welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoeveel geld voor deze activiteiten beschikbaar is. Hierdoor kan het college beter sturen op de kosten en het behalen van de doelen die in het beleid staan genoemd. De 4 subsidieregelingen gaan in op 1 januari 2022. U kunt de regelingen bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) of door te klikken op de link van de subsidieregeling hierboven.