De gemeente Waddinxveen verleent subsidie aan verenigingen en stichtingen die hun jubileum vieren. Het college van B&W heeft hiervoor op 21 juni 2022 een subsidieregeling vastgesteld. Hierin staat duidelijk aangegeven wie voor subsidie in aanmerking komt en hoeveel subsidie kan worden aangevraagd om het jubileum te vieren. De subsidieregeling Jubilea gaat in op 1 juli 2022. De oude beleidsregel ‘Richtlijnen jubileumsubsidie’ geldt niet meer.

Bekijk hier de nieuwe subsidieregeling op Officiële Bekendmakingen(externe link)