De gemeente Waddinxveen verleent subsidie aan verenigingen en stichtingen die hun jubileum vieren. Hiervoor is op 21 juni 2022 de Subsidieregeling Jubilea Waddinxveen 2022 vastgesteld. In deze regeling staat duidelijk aangegeven wie voor subsidie in aanmerking komt en hoeveel subsidie aangevraagd kan worden om het jubileum te vieren. De subsidieregeling Jubilea is ingegaan op 1 juli 2022.

Bekijk de nieuwe subsidieregeling op officielebekendmakingen.nl(externe link)