Door de coronamaatregelen controleren verschillende organisaties de coronatoegangsbewijzen. Hiervoor maken zij extra kosten. Het kabinet stelt geld beschikbaar om deze kosten te compenseren. Het college van B&W heeft 8 maart besloten dit geld via subsidie beschikbaar te stellen. Vanaf 9 maart 2022 kunnen horecabedrijven, sportcentra, zwembaden, verenigingen en stichtingen voor sport en cultuur in Waddinxveen hiervoor subsidie aanvragen. Het gaat om kosten die zijn gemaakt tussen 1 januari en 26 maart 2022. Organisaties die subsidie mogen aanvragen ontvangen hierover een bericht. Er is maximaal €100.000 beschikbaar.

Inzage

De Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen Waddinxveen 2022 bekijkt u op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)