Het college van burgemeester en wethouders wil geld beschikbaar stellen voor de subsidieregelingen Cultuur, Maatschappelijke ondersteuning, Preventieteam en Jeugdfonds in 2023 en 2024.

Dien uw subsidieaanvraag op tijd in!

Subsidieaanvragen voor 2023 (of 2023 én 2024 als u voor 2 jaar aanvraagt) moet u indienen bij de gemeente voor 1 augustus 2022. In november 2022 stelt de gemeenteraad de Programmabegroting 2023-2026 vast. Daarna ontvangt u bericht over hoeveel subsidie u krijgt.

Subsidie aanvragen

Subsidieregeling Cultuur

In de Subsidieregeling Cultuur(externe link) leest u in artikel 3 welke activiteiten worden gesubsidieerd. Voor deze activiteiten zijn in 2023 en 2024 totaal elk jaar € 792.895,00 beschikbaar.

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

In de Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning(externe link) leest u in artikel 3 welke activiteiten worden gesubsidieerd.

Voor activiteit d is elk jaar € 99.750,00 beschikbaar.
Voor activiteit f is elk jaar € 145.612,00 beschikbaar.
Voor activiteit k is elk jaar € 12.791,00 beschikbaar.

Voor alle andere activiteiten in deze subsidieregeling (a, b, c, e, g, h, i en j samen) is elk jaar € 215.233,00 beschikbaar.

Subsidieregeling Preventieteam

In de Subsidieregeling Preventieteam(externe link) leest u in artikel 4 welke activiteiten worden gesubsidieerd.

Voor activiteit a is elk jaar € 477.964,00 beschikbaar.
Voor activiteit b is elk jaar € 451.888,00 beschikbaar.
Voor activiteit c is elk jaar € 350.164,00 beschikbaar.
Voor activiteit d is elk jaar € 242.535,00 beschikbaar.
Voor activiteit e is elk jaar € 79.916,00 beschikbaar.
Voor activiteit f is elk jaar € 66.398,00 beschikbaar.

Subsidieregeling Jeugdfonds

In de Subsidieregeling Jeugdfonds(externe link) leest u in artikel 3 welke activiteiten worden gesubsidieerd. Voor deze activiteiten is elk jaar € 2.500,00 beschikbaar. Per aanvraag wordt maximaal € 500,00 subsidie verleend.