Door de coronamaatregelen moeten verschillende organisaties coronatoegangsbewijzen controleren. Heeft u hiervoor (extra) kosten gemaakt? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen vastgesteld.

Deze subsidie kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2022. Vul het aanvraagformulier in en voeg de bijlagen toe. Aanvragen die niet compleet zijn, neemt de gemeente niet in behandeling.

Subsidie aanvragen

Welke organisaties kunnen subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen als u tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022 verplicht was om coronatoegangsbewijzen te controleren. Dit geldt voor:

 • horecabedrijven
 • sportcentra
 • zwembaden
 • verenigingen en stichtingen voor sport en cultuur

U kunt subsidie aanvragen voor extra kosten die u heeft gemaakt om coronatoegangsbewijzen te controleren

Voor deze kosten kunt u subsidie aanvragen:

 • loonkosten, inclusief vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten;
 • als u externen heeft ingehuurd: kosten voor werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • kosten voor materiaal dat u heeft gekocht om coronatoegangsbewijzen te kunnen controleren.

Deze kosten heeft u gemaakt tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022. U mag de gemaakte kosten inclusief B.T.W. terugvragen.

Voor deze kosten kunt u geen subsidie aanvragen:

 • kosten die u voor 1 januari 2022 heeft gemaakt; hieronder vallen ook normale loonkosten;
 • kosten waarvoor u van de rijksoverheid al een uitkering of financiële bijdrage heeft gekregen;
 • kosten waarvoor u een beroep kunt doen op het btw-compensatiefonds.

Vul het aanvraagformulier volledig en op tijd in

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier volledig invult en op tijd indient. Als uw subsidieaanvraag niet compleet is of te laat is, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Voeg ook het bewijs dat u kosten heeft gemaakt, toe als bijlage(n). Bijvoorbeeld:

 • kassabonnen;
 • facturen;
 • opdrachtverleningen.

U krijgt uiterlijk 30 april 2022 bericht of uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.

De subsidieregeling kunt u bekijken via officielebekendmakingen.nl(externe link)