We voelen en zien steeds meer van de gevolgen van klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur stijgt en de extremen worden steeds extremer. Het regent harder en vaak langer. Daartegenover blijft het soms voor langere periodes droog. De zeespiegel stijgt en daarnaast hebben we te maken met een langzaam dalende bodem. Met de subsidie Klimaat en Ruimte geeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard u een financiële vergoeding voor uw plannen om met deze veranderingen om te gaan. 

U kunt een subsidie aanvragen tot maximaal € 50.000

Dit kan voor klimaatadaptieve maatregelen op uw eigen terrein. Het terrein moet zich bevinden binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De nieuwe subsidieregeling Klimaat en Ruimte is ingegaan op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2024. Komend jaar is er € 100.000 beschikbaar. In 2022 is er € 200.000 beschikbaar, in 2023 € 200.000 en tot en met 30 juni 2024 € 100.000. Het Hoogheemraadschap verleent subsidie voor:

  1. vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten;
  2. waterberging: het opvangen van regenwater op het eigen perceel;
  3. afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen op het eigen perceel (in plaats van op het riool).

Met deze maatregelen maakt u uw leefomgeving groener, gaat u bewuster met regenwater om en hebben we minder wateroverlast!

Doet u mee?

Gaat u aan de slag met vergroenen? Op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard leest u meer informatie over de subsidieregeling Klimaat en Ruimte en wat de voorwaarden zijn. Het hoogheemraadschap kijkt uit naar de samenwerking!
 

Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft als taak te zorgen voor droge voeten, en schoon en voldoende water. Het is dus noodzakelijk dat we rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Het Hoogheemraadschap kan dit niet alleen. Daarom ondersteunt het Hoogheemraadschap bewoners, bedrijven, maatschappelijke partijen en de samenwerkingspartners in hun beheersgebied.