Gemeente Waddinxveen stelt subsidie beschikbaar voor huiseigenaren. De subsidie is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in hun woning. Het gaat om maximaal € 70,- per aanvraag.

Heeft u sinds 1 februari 2020 energiebesparende maatregelen uitgevoerd aan uw woning en heeft u het betalingsbewijs (bon of afschrift) nog? Kijk dan in de subsidielijst in de verordening en controleer of u in aanmerking komt voor de RRE-subsidie.

Subsidielijst

De gemeenteraad heeft op 24 juni de verordening vastgesteld. Op korte termijn, uiterlijk half juli 2020, kunt u online een aanvraag doen op de website van Duurzaam Bouwloket. Daar kunnen huiseigenaren subsidie aanvragen. We houden u op de hoogte via de gemeentelijke website, sociale mediakanalen en op de themapagina in het Hart van Holland.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie Regeling Reductie Energiebesparing’ (RRE)?

De subsidie is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren tot (kleine) energiebesparende maatregelen in huis. Huurders kunnen geen subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Per aanvraag is maximaal €70,- beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor maximaal 1.000 huiseigenaren in de gemeente Waddinxveen.
 

Waarvoor kan ik de subsidie aanvragen?

Het gaat om energiebesparende maatregelen aan uw woning. De gemeenteraad heeft op 24 juni de verordening ‘Regeling Reductie Energiebesparing’ vastgesteld. In de tabellen staat waarvoor huiseigenaren subsidie kunnen aanvragen.  

Opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning is eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden gemaakt voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.
 

Subsidiemogelijkheden Advies energiebesparing

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparingstraject

Gehele of gedeeltelijke vergoeding van het energiebesparingstraject


 

Subsidieoverzicht energiebesparende mogelijkheden

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Kleine maatregelen

Bijvoorbeeld het instellen van de cv-installatie, het plaatsen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van ledlampen.

Gevelisolatie

Isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Spouw: Advies: Rc 1,3m2 K/W, binnengevel 3,5 K/W, buitengevel 4,5 K/W.

Vloerisolatie

Isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton.  Advies Rc ≥ 3,5m2 K/W.

Bodemisolatie

Aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Advies Rc 2,5 m2 K/W.

Dakisolatie

Isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Advies Rc 4,5 m2 K/W.

Kozijn vervanging of glas vervanging

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn. Advies: Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9.

Waterzijdig instellen

Het optimaal instellen van een verwarmingsinstallatie door het instellen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Vervangen radiatorkraan

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.

Warmtepomp

Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem. 

Waterbesparende douchekop

Aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.).

Pompschakelaar vloerverwarming

Aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.

Woningventilatie

Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning.

Inductiekoken

Aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.

Andere maatregelen

Maatregelen die niet zijn benoemd in dit overzicht maar die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een Co2-reductie maken.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Half juli 2020 kunt u de subsidie online aanvragen via de website van het Duurzaam Bouwloket. Op deze pagina kunnen huiseigenaren een aanvraag indienen.
 

Hoe worden inwoners geïnformeerd over de subsidie?

Zodra de digitale aanvraag online staat (medio half juli) gaat er gecommuniceerd worden over de RRE-subsidieregeling en over de bijbehorende procedures/stappen voor inwoners.

Dit gebeurt o.a. op www.waddinxveen.nl, de themapagina Duurzaamheid in het Hart van Holland, Facebook Waddinxveen Duurzaam. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via duurzaamheid@waddinxveen.nl

Welke subsidies zijn er nog meer?

Op dit moment heeft gemeente Waddinxveen geen andere subsidies. Op de website van het Duurzaam Bouwloket kunt u een subsidiecheck doen en zien welke subsidies beschikbaar zijn vanuit de landelijke overheid of van uit de Provincie.