Een woninginbraak heeft een grote invloed op het gevoel van veiligheid. Veel inbraken worden gedaan omdat er bijvoorbeeld waardevolle spullen in het zicht liggen en/of de inbreker makkelijk de woning binnen kan komen. Het Keurmerk Veilig Wonen (KVW) maakt huizen veiliger en verkleint de kans op een inbraak.

Hiervoor kunt u bij de gemeente Waddinxveen subsidie aanvragen. 

Direct regelen

logo DigiD Houd uw DigiD bij de hand. 

Vul het (reserverings) formulier in

Hoe werkt het?

Hoe krijgt u subsidie?

 • Particuliere eigenaren vullen het (reserverings)formulier subsidie Keurmerk Veilig Wonen in nadat zij een offerte hebben gekregen van een PKVW-bedrijf.
 • De volgorde van binnenkomst bepaalt wie er in aanmerking komt voor subsidie omdat er een beperkt bedrag beschikbaar is. 
 • De aanvraag is 6 maanden geldig. Binnen die tijd moeten de aanpassingen aan de woning zijn aangebracht.
 • Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, sturen u een kopie van het PKVW-certificaat samen met de originele factuur naar de gemeente.

Voorwaarden aanvrager en woning

 • U bent een particuliere woningeigenaar.
 • U heeft een bestaande woning of appartement in de gemeente Waddinxveen.
 • U laat uw woning binnen zes maanden beveiligen zodat het certificaat Veilige Woning van het Keurmerk Veilig Wonen wordt verkregen  of u heeft uw woning dit jaar laten beveiligen en het certificaat Veilige Woning van het Keurmerk Veilig Wonen al in uw bezit.

Voorwaarden aanvraag en kosten

 • De kosten van verlichting aan de eigen schuur, schutting of garage om het achterpad te verlichten kunt u ook bij deze subsidieaanvraag toevoegen.
 • De gemeente vergoedt 25% van de kosten met een maximum van € 200,- per bestaande woning.
 • Het totale beschikbare subsidiebedrag, het subsidieplafond, is per jaar € 8.000,00 voor de hele gemeente. Als dit plafond is bereikt, worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen.
 • In geval van papieren aanvragen is voor het vaststellen van de datum van binnenkomst de datum van de poststempel bepalend.
 • Bij persoonlijk afgegeven subsidieaanvragen is de datum van ontvangst bepalend.
 • Als meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum zijn ontvangen en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal toegekend kunnen worden, dan wordt resterende bedrag naar ratio over deze aanvragen verdeeld.
 • Als kosten voor de maatregelen onderdeel zijn van een groter geheel aan werkzaamheden en het bedrijf de kosten voor de maatregel niet specificeert, wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald aan de hand van de marktconforme prijzen.
 • Als het gespecialiseerde bedrijf korting geeft omdat de maatregel bij meerdere woningen in één buurt worden uitgevoerd, wordt het subsidiebedrag vastgesteld op basis van de gemaakte kosten. Over het kortingsbedrag wordt geen subsidie uitgekeerd.
 • PKVW-bedrijven kunnen kosten in rekening brengen voor het opstellen van een offerte. Deze kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. De meeste PKVW-bedrijven verrekenen deze kosten als particuliere eigenaren hun woning laten aanpassen op grond van de offerte.

Een Vereniging van Eigenaren mag één gezamenlijke aanvraag indienen. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De schriftelijke toestemming van alle woningeigenaren en een overzicht van de verrekende subsidie wordt met het subsidiereserveringsformulier naar de gemeente gestuurd.
 • Een overzicht van de maatregelen die per bestaande woning nodig zijn.

Benodigde documenten

 • Volledig ingevuld (reserverings)formulier subsidie Keurmerk  Veilig Wonen.
 • Kopie van de offerte.
 • Kopie van de factuur.
 • Kopie van het certificaat Veilige Woning van het Keurmerk Veilig Wonen.

Ga meteen naar de Beleidsregel subsidie Keurmerk Veilig Wonen

Wat moet ik doen?

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling? Vul dan het (reserverings)formulier subsidie Keurmerk Veilig Wonen in en stuur de gevraagde documenten mee.

 • Als u de werkzaamheden al heeft laten uitvoeren, kunt een verzoek indienen tot betaling van de subsidie. Zie bij 'Hoe werkt het?' welke documenten u nodig heeft.
 • Als u de werkzaamheden nog niet heeft laten uitvoeren, kunt met een offerte een verzoek indienen om het subsidiebedrag voor u te reserveren.

Let op:
U kunt ook voor de kosten van verlichting aan schuur en achterpad subsidie aanvragen. De kosten moeten tegelijkertijd met de aanvraag voor het KVW-certificaat worden ingediend.
 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein