Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedereen vanaf 18 jaar, die stemgerechtigd is, mag zijn of haar stem uitbrengen. Door corona zal dat anders gaan dan andere jaren. We moeten er rekening mee houden dat ook komend voorjaar de nu geldende basisregels van kracht zijn (waaronder 1,5 meter afstand houden). Daarom worden extra maatregelen getroffen op de stembureaus. Hierdoor zijn er veel meer stembureauleden nodig zijn dan andere jaren. Wij zijn daarom op zoek naar extra stembureauleden en tellers.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden als stembureaulid

Aanmelden stemburealid 18 jaar en ouder

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden als teller

Aanmelden teller 16 jaar en ouder 

Je kunt je aanmelden als voorzitter of lid voor een hele dag (vanaf 07.00uur tot einde telproces), of alleen voor het tellen na afloop (vanaf 21.00 uur). De vergoeding is afhankelijk van de functie waarvoor je je aanmeldt. Dit verschilt van € 40,- voor alleen het tellen van de stemmen tot € 200,- voor iemand die de hele dag voorzitter is. Je krijgt eten en drinken. Iedereen die zich aanmeldt, volgt verplicht een online instructie. Alleen als deze met goed gevolg is afgerond, wordt iemand benoemd als stembureaulid, -voorzitter of stemmenteller. Nieuwe voorzitters en stembureauleden moeten ook een informatieavond bijwonen. De werkzaamheden worden volgens een rooster uitgevoerd. Je bent op deze dag ook een paar uren vrij. Ieder stembureaulid moet wel na afloop helpen met stemmen tellen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met team Verkiezingen via telefoonnummer 14 0182.