Op 27 september 2021 startte de gemeente Waddinxveen samen met Team Wadwijzer met de pilot Vroegsignalering schulden. Dit betekent dat we contact opnemen met inwoners als we een melding krijgen dat zij rekeningen niet betaald hebben. Dit doen wij in samenwerking met verhuurders van woningen, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en waterleveranciers. Het doel hiervan is om inwoners met betalingsachterstanden al vroeg in beeld te krijgen. Hierdoor kunnen we hen zo snel mogelijk helpen, voordat de problemen groter worden.

Team Wadwijzer neemt contact op met inwoners die een betalingsachterstand hebben

Het gaat hierbij om achterstanden bij verhuurders van woningen, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en waterleveranciers. Deze organisaties laten het Team Wadwijzer weten als een inwoner 1 of meerdere rekeningen niet betaald heeft. Team Wadwijzer neemt dan contact op met de inwoner in de vorm van een kaartje, een telefoontje of een huisbezoek. Als de inwoner al een contactpersoon heeft bij de gemeente, dan zoekt de eigen contactpersoon contact. Als dat nodig is plannen we een gesprek om samen een plan te maken om de achterstanden in te lopen en eventuele andere problemen aan te pakken. Er zijn veel middelen die we in kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan de minimaregelingen en de verschillende (vrijwilligers)organisaties in Waddinxveen. Wilt u meer weten of persoonlijk advies? Ga dan naar www.wadwijzer.info(externe link).

Vroegsignalering helpt om grotere problemen te voorkomen

Mensen met schulden melden zich meestal laat bij schuldhulpverlening. Als iemand zich meldt, dan is de schuld vaak al flink opgelopen en zijn er meerdere schuldeisers. Het is dus belangrijk om al vroeg hulp te kunnen bieden. Vroegsignalering helpt hierbij.

Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak van de gemeente

Dit komt door een verandering in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). We zijn 27 september gestart met een pilot van een halfjaar. Na de pilot evalueren we de aanpak. En voeren we verbeterpunten door.